22-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ các phòng ban chỉnh sửa các tài liệu ISO, soạn thảo tài liệu quy trình mới phù hợp tiêu chuẩn ISO
 • Triển khai việc áp dụng hệ thống tài liệu theo các tiêu chuẩn ISO
 • Kiểm tra việc thực hiện tuân thủ quy trình quy định theo kế hoạch
 • Triển khai các hoạt động xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty như đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống
 • Cập nhật, cải tiến các quy trình, quy chế liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.
 • Theo dõi quá trình đánh giá nội bộ trong toàn Công ty.
 • Nhận các báo cáo không phù hợp của hệ thống, theo dõi tính hiệu quả của các hành động khắc phục phòng ngừa.
 • Tổ chức các buổi đào tạo liên quan đến hướng dẫn triển khai áp dụng quy trình, quy định mới.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Có chuyên môn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Trưởng ban ISO/Thư ký ISO/Chuyên viên ISO
 • Thành thạo việc soạn thảo tài liệu, quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quản lý dự án ISO, điều phối nhân lực, vật lực để xây dựng ISO trong một Công ty 
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Lead Auditor 9001:2015

Địa điểm làm việc: Lô C2 - 7, đường N7, KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

Tham khảo cho bạn