NHÂN VIÊN QA

04-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch Checklist các cửa hàng, trên toàn bộ hệ thống.
 • Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, giám sát việc tuân thủ về Vệ sinh An toàn Thực phẩm, chất lượng món ăn, chất lượng phục vụ và sự hiện diện của các vật phẩm Marketing/chương trình Marketing tại hệ thống Hải Sản Hoàng Gia.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh, kiểm tra phát hiện các mối nguy và đưa ra phương pháp giải quyết.
 • Đảm bảo duy trì tiêu chuẩn nguyên vật liệu, sổ kiểm thực và giấy tờ pháp lý tại các cửa hàng.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh về nguyên vật liệu/VSATTP/côn trùng/hóa chất/đoàn thanh kiểm tra.
 • Đào tạo kiến thức về VSATT cho nhân viên các cửa hàng.
 • Chịu trách nhiệm về KPI của QA checklist của cửa hàng được phân công.
 • Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo phân công.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm/Công nghệ sinh học/Quản lý chất lượng.
 • Am hiểu thực phẩm, món ăn, VSATTP.
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ưu tiên làm trong ngành F&B.
 • Ứng viên có khả năng di chuyển tại các cửa hàng trong khu vực Hồ Chí Minh.
 • Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .