Nhân Viên QC ( Làm Việc Tại Mỏ Cày)

13-08-2021
Bến Tre
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Kiểm tra vệ sinh máy móc thiết bị, bề mặt tiếp xúc sản phẩm, nhà xưởng tại khu vực làm việc.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trên chuyền sản xuất đảm bảo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố phát sinh trong ca sản xuất

- Thu thập thông tin đầy đủ và báo cáo các sự cố không phù hợp kịp thời cho cấp quản lý trực tiếp.

* Làm việc theo ca

Yêu cầu công việc

- Trình độ: Trung cấp trở lên các ngành Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác có liên quan đến thực phẩm

- Ưu tiên: có kinh nghiệm công tác: ở vị trí tương đương tại các Công ty; hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống

Địa điểm làm việc: Bến Tre

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .