26-05-2021
Long An
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Xây dựng quy trình, hướng dẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm.
- Ghi nhận,lập danh sách những điểm, sản phẩm không phù hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đề xuất giải pháp khắc phục, phòng ngừa.
- Hướng dẫn, đào tạo cho công nhân về quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Làm ca nếu có yêu cầu từ BQL/QLNM. (sẽ được hỗ trợ thêm khi làm ca đêm) 

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật hóa nhựa, Quản lý công nghiệp hoặc ngành nghề khác có liên quan.
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng QA, QC, KCS.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .