NHÂN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH SẢN XUẤT

13-04-2021
An Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Tham gia xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm của nhà máy.
2. Tham gia xây dựng các kế hoạch định mức nguyên vật liệu.
3. Triển khai các kế hoạch sản xuất được quản lý phê duyệt và phân công, đôn đốc công nhân làm việc, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch sản xuất đã đề ra.
4. Trực tiếp hoặc phân công hướng dẫn, đào tạo tay nghề cho công nhân mới làm việc hiệu quả

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành: Cơ khí, kỹ thuật máy hoặc các ngành tương đương.
2. Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất cho ngành nghề ứng tuyển hoặc vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

Tham khảo cho bạn