13-04-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Đảm bảo triển khai tất cả bảng vẽ thiết kế 2D , bốc tách chi tiết hàng xuất khẩu ờ nhà máy.

-Theo dõi cập nhập những mà hàng mới, thiết lập và quản lý các file mẫu của từng mã hàng. quản lý trên file mềm và file cứng.      

- Đánh giá - báo cáo tình hình  vật tư - phụ kiện sản xuất.               

-Đảm bảo điều phối - thiết kế - theo dõi sản xuất - đánh giá QC, In tem nhãn hàng nội địa- xuất phiếu giao hàng cho Showroom.   

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu: Nam

Đảm bảo triển khai tất cả bảng vẽ thiết kế 2D , bốc tách chi tiết hàng xuất khẩu ờ nhà máy.

-Theo dõi cập nhập những mà hàng mới, thiết lập và quản lý các file mẫu của từng mã hàng. quản lý trên file mềm và file cứng.      

- Đánh giá - báo cáo tình hình  vật tư - phụ kiện sản xuất.               

-Đảm bảo điều phối - thiết kế - theo dõi sản xuất - đánh giá QC, In tem nhãn hàng nội địa- xuất phiếu giao hàng cho Showroom.   

Đ/C: Đường số 8, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tham khảo cho bạn