02-02-2021
Long An
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Trình duyệt kế hoạch, phối hợp với các nhóm chức năng thực hiện các bước công việc liên quan đến công tác thiết kế, lập dự toán hoặc kiểm tra bước thiết kế, dự toán theo đúng kế hoạch phê duyệt.

2. Bóc tách bản vẽ theo đơn hàng

3. Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ hồ sơ kèm theo văn bản pháp lý (quy mô, số liệu, nội dung, giải pháp thiết kế...), trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

4. Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các vấn đề điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thực hiện bản vữ thiết kế.

5. Lập kế hoạch chi tiết cá nhân, báo cáo kết quả thực hiện từng tháng, thực hiện quy trình cung cấp trao đổi thông tin theo Quy định.

6. Hoàn thiện, 2D, khai triển đến mức độ chi tiết sản phẩm có thể sản xuất

7. Thực hiện các nội dung công việc khác khi có yêu cầu, đề xuất.
 

Địa chỉ công ty: Lô H4-H5 đường số 4, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Yêu cầu công việc

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Trên 25 tuổi

Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng Đại học nghành cơ khí, biết vẽ Autocad

Có kinh nghiệm thiết kế ít nhất 02 năm trong công ty nội thất

Có kiến thức, hiểu về kết cấu, phụ kiện thiết bị

* Quyền lợi được hưởng

1. Được quyền bố trí sắp xếp công việc hoặc chuyển đổi vị trí công việc cho tác cả công nhân trong tổ thuộc quyền quản lý khi thấy công nhân đó không đủ năng lực làm việc không hiệu quả

2. Được quyền đề xuất khen thưởng cho tác cả công nhân trong tổ, thuộc quyền quản lý khi thấy cá nhân công nhân đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có những sáng kiến cải tiến mang lại lợi ích cho Công ty

3. Được quyền đề xuất lên cấp trên thi hành kỷ luật và chế tài của Công ty đối với trường hợp công nhân trong tổ thuộc quyền quản lý vi phạm kỷ luật qui định nội qui Công ty

4. Được quyền báo cáo vượt cấp lên trên khi các ý kiến đề xuất của bản thân không được cán bộ quản lý trực tiếp chấp thuận, trực tiếp giải quyết, hoặc trù dập hoặc giải quyết không thỏa đáng.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn