30-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua kênh thị trường (các trường học).

 

Tiếp cận khách hàng theo các chương trình kết nối của Quản lý kinh doanh.

 

Tư vấn các khóa học với từng cấp học phù hợp với nhu cầu của khách hàng.Chăm sóc và hỗ trợ

khách hàng trong và sau quá trình bán gói học.

Yêu cầu công việc

Kĩ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng trực tiếp tốt.

 

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thời gian làm việc linh hoạt.

 

Giao tiếp chủ động, nhanh nhẹn, khéo léo.

 

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học .

 

Có kinh nghiệm tư vấn khách hàng, bán hàng.

 

Có xe di chuyển.

 

MỨC LƯƠNG

 

Lương cơ bản + Phụ cấp gửi xe 200.000 VND/ Tháng + Hoa hồng

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn