Nhân Viên Tuyển Dụng và Đào Tạo

22-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

•  Thiết lập, xây dựng quy trình nội dung tuyển dụng và đăng tuyển.

•  Lên kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu tuyển dụng của các phòng ba

•  Thiết lập, xây dựng quy trình nội dung tuyển dụng và đăng tuyển.

•  Tiếp cận sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và lên lịch phỏng vấn.

•  Trực tiếp đào tạo hội nhập nhân sự mới, lên kế hoạch các khóa đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Công ty

•  Tham gia hướng dẫn, phối hợp và giám sát các bộ phận thực hiện soạn thảo qui trình,

•  Theo dõi, giám sát, cập nhật triển khai thực hiện qui trình của các phòng ban/ bộ phận,

•  Trực tiếp soản thảo các qui trình thuộc phạm vi công việc cá nhân và của phòng Hành chính nhân sự.

•  Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo năng cao kĩ năng của nhân viên.

•  Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

* Lương: 7-9 triệu/ tháng

Yêu cầu công việc

• Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí  tương đương.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo.

• Thành thạo vi tính văn phòng.

• Có khả năng quản lý, lên kế hoạch.

• Khả năng quan sát, phân tích, xử lý vấn đề, báo cáo.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Huấn huyện, đào tạo.

* Địa chỉ làm việc: Số 35 Đường Cách Mạng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn