Nhân Viên Văn Phòng Ngành Giày (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

30-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Làm việc trong văn phòng phát triển sản phẩm

Nhận thông tin giày mẫu, tài liệu phát triển từ nhãn hàng

Làm việc với các bộ phận sản xuất có liên quan để thực hiện giày mẫu

Theo dõi quy trình, đảm bảo sản phẩm mẫu hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu

Gửi giày mẫu cho nhãn hàng duyệt, làm việc với họ khi có phát sinh

Tính chất công việc năng động, làm việc với các phòng ban, yêu cầu tinh thần trách nhiệm, tự giác cao

Yêu cầu công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên ngành

Yêu thích làm việc trong ngành giày, thời trang

Có thể đọc hiểu, giao tiếp cơ bản Tiếng Anh

Sẵn sàng học hỏi khi được đào tạo, hướng dẫn

Sử dụng được các phần mềm vi tính văn phòng

Nhiệt tình, chăm chỉ, sáng tạo, năng động


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .