28-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Nhận đơn đặt hàng từ các phòng ban, đối tác 

Nhập lên hệ thống phần mền,xuất ra đơn hàng

Yêu cầu công việc

Trung thực, giao tiếp tốt, hoạt bát

Địa chỉ: Phổ Quang, P.02, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Tham khảo cho bạn