Phó Phòng Dự Án

23-07-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Chủ động tham mưu, giúp việc chính xác và kịp thời cho BGĐ Công ty
- Chịu trách nhiệm chung trong việc tổ chức, vận hành Phòng Dự án hoàn thành các nhiệm vụ do BGĐ Công ty giao
- Quản lý Phòng Dự án và tổ chức các nhân viên dưới quyền triển khai việc lập hồ sơ (văn bản pháp lý và bản vẽ), trình hồ sơ, nộp lệ phí và nhận kết quả tại các cơ quan quản lý nhà nước hoặc tại Trung tâm phục vụ hành chính công liên quan đến các thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch tổng mặt bằng, chứng chỉ quy hoạch, khảo sát, kiểm định chất lượng công trình, lập dự án, chứng nhận đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, giấy phép hoàn công và các thủ tục có liên quan khác
- Đại diện cho Phòng Dự án thực hiện việc ngoại giao, giao tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước
- Kiểm soát và tham gia thương thảo các hợp đồng tư vấn liên quan đến công tác khảo sát, kiểm định chất lượng công trình, thiết kế và các dịch vụ hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý v.v… trước khi trình BGĐ Công ty ký
- Thực hiện nghiệm thu hồ sơ do Tư vấn lập và lập kiểm soát hồ sơ thanh toán trước khi trình BGĐ Công ty ký
- Tổ chức thẩm định các dự toán xây dựng, lắp đặt và tham gia mở các gói thầu của Ban Xây dựng
- Tham gia công tác tìm kiếm các nhà thầu thi công  
- Tổ chức lập các báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ liên quan đến lĩnh vực được giao của Phòng Dự án để báo cáo Công ty, báo cáo Tập đoàn theo quy định
- Phối hợp và hỗ trợ Quản lý của các phòng, ban khác trong Công ty, hỗ trợ các Phòng, ban hay các Công ty con trực thuộc Tập đoàn theo yêu cầu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ Công ty giao

Yêu cầu công việc

- Trình độ/ Bằng cấp: Đại học, các chuyên ngành liên quan đến xây dựng thuộc trường Đại học Giao thông, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các trường tương đương
- Số năm kinh nghiệm làm việc: Uu tiên người có kinh nghiệm
- Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: Tối thiểu 05 năm
- Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh
- Vi tính: Sử dụng thành thạo Office, Project, AutoCAD, SAP2000, G8
- Tuổi: Từ 23 tới 45 tuổi
- Giới tính: Không yêu cầu


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .