Production Control (07 headcounts)

09-06-2021
Bắc Giang, Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Quy hoạch sản lượng, lập kế hoạch và thực hiện sản xuất và xuất hàng
  • Quản lý sản xuất, xử lý và hỗ trợ xử lý bất thường
  • Quản lý WIP (Work in process), thành phẩm, bán thành phẩm

Yêu cầu công việc

  • Thành thạo kĩ năng tin học văn phòng
  • Tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh/ ngôn ngữ Trung hoặc các chuyên ngành khác nhưng tốt ngoại ngữ và có kinh nghiệm PC

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .