Project management (10 headcounts)

09-06-2021
Bắc Giang, Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Quản lý và phân tích nhu cầu khách hàng
  • Quản lý sự thay đổi của sản phẩm
  • Đánh giá, dự toán doanh thu từng tháng, quý, năm
  • Quản lý trạng thái chuẩn bị tất cả nguyên vật liệu
  • Lập kế hoạch sản xuất gửi tới khách hàng và theo dõi sản lượng
  • Duy trì kế hoạch thanh toan từ khách hàng và nhà cung ứng

Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm PM và tốt 4 kĩ năng ngoại ngữ Anh/ Trung
  • Thành thạo tin học văn phòng

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .