04-02-2021
Hồ Chí Minh, Long An
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 Giám sát thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng hiện hữu của công ty (đánh giá mức độ tuân thủ và triển khai biện pháp cải thiện)

o Có khả năng thay đổi hoặc hoạch định quy trình kiểm soát chất lượng mới theo định hướng của công ty

o Đánh giá thường xuyên mức độ hiệu quả của quy trình hiện hữu và đề xuất cải tiến

o Chịu trách nhiệm lên kế hoạch audit toàn hệ thống về công việc kiểm soát chất lượng

o Điều tra nguyên nhân lỗi sản phẩm nhằm triển khai biện pháp phòng ngừa và khắc phục

o Theo dõi và triển khai kiểm soát chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn và quy định đặc thù ngành tuỳ theo lĩnh vực ứng dụng và thị trường đang kinh doanh hoặc có kế hoạch thâm nhập.

o Phụ trách (giám sát và triển khai thay đổi) quy trình lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp ghi nhận kết quả sao cho có thể truy cập đầy đủ dữ liệu từ bất cứ thời điểm nào

o Điều tra khiếu nại của khách hàng và các lỗi không đạt khác

o Thu thập số liệu trong quá trình công tác nhằm mục đích thống kê vào cuối tháng/quý

o Thống kê và phân tích những dữ liệu thu thập được nhằm xác định các điểm cần cải tiến

o Xác định nhu cầu đào tạo và tổ chức những buổi đào tào kịp thời nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đến mức phù hợp với yêu cầu của công việc

o Phối hợp tham gia các buổi audit của khách hàng

o Xem xét lại những điểm chưa đạt trong buổi audit và triển khai những biện pháp khắc phục

o Thường xuyên đánh giá lại các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với sản phẩm (bao gồm điều kiện lưu trữ an toàn)

Quản lý team nhân viên QA/QC

Yêu cầu công việc

Nam/Nữ : tuổi trên 28 

Kinh nghiệm tương đương từ 2 năm trở lên về QA trong các công ty sản xuất

Tốt nghiệp đại học trở lên 

Đi làm theo ca 8 tiếng ( ca 1: 6:00-14:00, ca 2: 14:00-22:00) có thể thương lượng đi chết 1 ca

Làm việc tại : Lô C12, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An ( Gần cổng KCN Tân Đô)

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn