Quality Assurance (3 headcounts)

09-06-2021
Bắc Giang, Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-          Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất

-          Xử lý bất thường sản phẩm, phân tích và đưa ra đối sách cải thiện

 

Yêu cầu công việc

-          Xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm

-          Nghiên cứu, phát tiển hệ thống quản lý chất lượng lưu trình và sản phẩm


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .