Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ (ASM) - KV HCM

26-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng quản lý.

Thiết lập & đề xuất chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao.

Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và hàng hóa theo chỉ tiêu của các cửa hàng và đề xuất giải pháp xử lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Kiểm soát chi phí và doanh thu khu vực quản lý, kịp thời đưa ra hướng giải quyết và đề xuất giải pháp thích hợp cho từng thời điểm.

Kiểm soát việc giải quyết khiếu nại của các cửa hàng và giải quyết các khiếu nại vượt ngoài phạm vi của cửa hàng trưởng. Phối hợp các phòng/bộ phận khác giải quyết các khiếu nại/phản ánh của khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

Tham gia việc đánh giá mẫu theo định kỳ, đề xuất thiết kế mẫu mới dựa trên mẫu bán chạy/mẫu theo xu hướng mới

Đề xuất, phối hợp triển khai và kiểm soát các chương trình marketing tại các Cửa hàng trong khu vực.

Thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, năm.

Tham gia họp Cửa hàng hàng tháng để nhận diện và giải quyết các vấn đề kinh doanh.

2. Quản lý, giám sát và phát triển nhân sự tại các cửa hàng

Điều phối nhân viên bán hàng trong khu vực quản lý.

Giám sát các Cửa hàng trưởng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

Huấn luyện, đánh giá công tác đào tạo nhân viên các Cửa hàng

Huấn luyện/đánh giá sau huấn luyện các nhân viên bán hàng về: kiến thức sản phẩm, tác phong, kỹ năng tư vấn bán hàng, xử lý các tình huống phản ánh và khiếu nại khách hàng ít nhất 1 lần/tháng.

Định kỳ đánh giá thành tích cho Cửa hàng trưởng và kiểm soát việc đánh giá nhân viên của Cửa hàng trưởng, đề xuất phát triển nhân viên

Đào tạo và phát triển đội ngũ kế thừa.

Tham gia tuyển dụng nhân sự mới, đánh giá sau đào tạo đối với chức danh Cửa hàng trưởng, NVBH.

Phối hợp tổ chức và tham gia họp định kì theo từng tháng và đột xuất tại cửa hàng để nhận diện các vấn đề cần giải quyết và đề xuất các hành động khắc phục – phòng ngừa.

Đề xuất các chương trình khen thưởng cho Cửa hàng trưởng và nhân viên bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số, khuyến khích nhân viên làm việc đồng đội, theo văn hóa của Công ty.

Đề xuất và tham gia các cuộc họp xử lý kỷ luật, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỷ luật khi phát hiện sai phạm, hành vi tiêu cực tại khu vực quản lý

3. Khảo sát, đánh giá thị trường và khách hàng, đề xuất các kế hoạch kinh doanh

Cập nhật thông tin thị trường, thông tin đối thủ. Đưa ra những thông tin về xu hướng thị trường trong thời gian tới để lập/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh thích hợp hoặc đề xuất các giải pháp cạnh tranh.

Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với xu hướng thiết kế của Công ty, thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Thực hiện báo cáo về thị trường: đối thủ cạnh tranh, giá sản phẩm, mẫu mã, xu hướng mới,...cho Giám Đốc Khối Bán Lẻ etheo định kỳ theo quý và khi có phát sinh cần thiết.

4. Chăm sóc, phát triển hệ thống

Tham gia công tác nghiên cứu – tìm kiếm mặt bằng nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới phân phối theo quy hoạch.

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc thiết kế layout cho Cửa hàng mới/ sửa chữa Cửa hàng.

Xây dựng mô hình hoạt động cho Cửa hàng khai trương mới.

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các cửa hàng đảm trách sau thời gian khai trương (sau 3 tháng). Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả, đề xuất các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong chuỗi bán lẻ về thời trang giày, dép

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phân tích và phát triển thị trường.

Có khả năng thương thuyết và thuyết phục.

Nhạy bén trong công tác điều hành và xử lý tình huống.

Am hiểu về kế toán, tài chính doanh nghiệp và kiểm soát chi phí.

Huấn luyện & phát triển đội ngũ.

Địa điểm làm việc: 248C Phan Đình Phùng, P1, Q.Phú Nhuận

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .