Remote, Java/ Golang Developer (1 năm KN)

12-08-2022
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

REMOTE | Java/ Golang từ 1 năm kinh nghiệm
Hợp đồng ngắn hạn 6 tháng
---------

Yêu cầu công việc

● Có kỹ năng ,kiến thức, kinh nghiệm về Scrum/Devops (từ 1 năm kinh nghiệm)
● Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với Java hoặc Golang
● Thành thạo Git, Gitlab
● Sử dụng được Jenkins, Gradle là lợi thế (không bắt buộc)
● Sử dụng framework Sping Boot (nếu là Java)
-----
Contact/zalo: 0965238157
Email: rc1@adiconsulting.vn

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .