Sales Software / Giải pháp phần mềm / HRM, Payroll, CRM

21-07-2023
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Build up and maintain good relationships with customer as well as expand/develop new customers.
 • Independently drive meetings, conduct negotiations and contract reviews with customers.
 • Prepare and deliver sales proposals and presentations, or demo software.
 • Ensure successful transformation of customer needs to the technical requirements for the project, via comprehensible documentations.
 • Working closely with IT team leader, end users to identify requirements for IT system development.
 • Write user guide documentations.
 • Other duties as assignment, management of project delivery and end user support services.

 

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũng như phát triển / mở rộng các khách hàng mới.
 • Tiến hành họp, đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng.
 • Chuẩn bị, cung cấp các tài liệu và trình bày, demo phần mềm với khách hàng.
 • Chuyển đổi nhu cầu của khách hàng sang các yêu cầu kỹ thuật cho dự án, thông qua các tài liệu dễ hiểu.
 • Phối hợp chặt chẽ với trưởng nhóm CNTT, người dùng cuối để xác định các yêu cầu phát triển cho hệ thống.
 • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công và hỗ trợ người dùng cuối.

Yêu cầu công việc

 • Should have 1+ years proven sales experience in managed services, software as a service or a related field (Payroll/CRM, HRM,...).
 • Demonstrate high responsibility and passion for the work.
 • Confident, outgoing and easily adaptable.
 • Degree in IT or, Business Administration, experience as a Business Analyst or equivalent work experience in a relevant discipline preferred
 • Very good command of MS Excel required, MS PowerPoint appreciated.
 • Strong analytical skills and understanding of HRM / Payroll / CRM
 • Good interpersonal working relationships with other team members and with customers
 • Effective communication and presentation skills, in front of customers and peers.

 

 • Phải có hơn 1 năm kinh nghiệm bán hàng / dịch vụ giải pháp phần mềm  hoặc lĩnh vực liên quan (P/m nhân sự tiền lương, quản lý khách hàng,doanh nghiệp...)
 • Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và đam mê công việc.
 • Tự tin, hướng ngoại và dễ dàng thích nghi.
 • Bằng cấp về CNTT hoặc, Quản trị kinh doanh, kinh nghiệm làm Chuyên viên phân tích kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong chuyên ngành phù hợp.
 • Yêu cầu MS Excel tốt, có kinh nghiệm sử dụng MS PowerPoint.
 • Có kỹ năng phân tích tốt và sự hiểu biết về nhân sự tiền lương.
 • Xây dựng mối quan hệ làm việc tốt giữa các thành viên trong nhóm và với khách hàng
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả, trước khách hàng và đồng nghiệp.

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm nha khoa
 • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .