SMT Engineer

09-07-2021
Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện tử
  • Thành thạo quy trình công nghệ của bộ phận SMT 
  • Có hiểu biết về SMT, phân tích và cải thiện FA

Yêu cầu công việc

  • Hiểu về tên các sản phẩm như Gerber review, DFM review và theo dõi tiến độ cải thiện
  • Đối ứng khách hàng, tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo
  • Có 2 năm kinh nghiệm trở lên

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .