28-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Quản lý toàn bộ các công tác điều phối và phân bổ nguồn lực cho các dự án.
 • Đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực.
 • Chịu trách nhiệm hoạch định, tổ chức cách thức và phương pháp triển khai thành công các dự án giải pháp và tích hợp phần mềm.
 • Theo dõi và đánh giá tính hiệu quả và chất lượng triển khai các dự án.
 • Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan bao gồm Kinh doanh, Tư vấn để đảm bảo tính khả thi của dự án.
 • Định hướng và cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các nhóm triển khai kỹ thuật.
 • Xây dựng đội ngũ; tổ chức các chương trình, tiêu chuẩn, quy trình, đào tạo nhằm nâng cao năng lực triển khai của bộ phận.
 • Phát triển, quản lý các đối tác/ nguồn lực bên ngoài.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp ĐH/CĐ ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm làm Program Manager hoặc Solution Delivery Manager trong các công ty công nghệ phần mềm.
 • Kiến thức về nghiệp vụ tài chính hoặc ngân hàng, bảo hiểm.
 • Kiến thức về các quy trình triển khai dự án phần mềm, tích hợp.
 • Kiến thức về hệ thống hạ tầng, công nghệ, Cloud, network, databases, chuẩn kết nối.
 • Kiến thức về các mô hình kiến trúc hệ thống, phần mềm, các tiêu chuẩn, best practices.
 • Kinh nghiệm quản lý từ 20 đến 50 nhân sự.
 • Kinh nghiệm tham gia các dự án Số hóa, chuyển đổi số, Data.
 • Kinh nghiệm về kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm, tích hợp, các mô hình dữ liệu.
 • Kinh nghiệm trong xây dựng sản phẩm phần mềm.
 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức, quản lý dự án.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, trình bày với ngôn ngữ kỹ thuật và nghiệp vụ.
 • Kỹ năng viết tài liệu và trình bày tốt.
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt.
 • Địa chỉ:  Tòa nhà Thiên Nam, 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tham khảo cho bạn