SUPPLIER QUALITY ENGINEER

21-09-2023
Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng
  • Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
  • Báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng với các bộ phận trong nội bộ và với khách hàng
  • Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiến độ về kiểm soát chất lượng theo yêu cầu
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý bộ phận.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
  • Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm điện tử từ NPI đến MP
  • Hiểu biết về Audit, 6Sigma, QC 7 tools, Kaizen, 5S-3D, 8D report, 5W1H...
  • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng một trong các mảng: SQE (Supplier Quality Engineer), PQE (Product Quality Engineer), QE (Quality Engineer)... từ 3 năm trở lên
  • Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh 4 kỹ năng

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .