Team Leader (Cushion And Feather Cushion)

01-02-2021
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Giám sát, theo dõi và điều khiển công nhân theo những nguyên tắc và quy định của công ty
 • Báo cáo tiến trình công việc mỗi ngày cho cán bộ công nhân viên trong phạm vi quản lý.
 • Thiết lập quy trình sản xuất chuẩn cho mỗi công đoạn trong quá trinh sản xuất
 • Duy trì an toàn, vệ sinh ngăn nắp tại khu vực làm việc của bộ phận mình theo trinh làm việc và quy định của công ty
 • Tổ chức kiểm tra theo dõi và kiểm tra máy móc, thiết bị trong điều kiện hoạt động tốt
 • Thiệt lập định mức nguyên vật liệu cho bộ phận.
 • Sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lí để tiết kiệm chi phí.

Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm tốt trong việc điều hành, giám sát công nhân.
 • Có kinh nghiệm trong ngành sản xuất sofa và gối để sofa.
 • Kỹ năng giải quyết công việc.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Là người đi đầu và luôn sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu công việc.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có thể theo kịp và đáp ứng được tiến độ công việc do phòng sản xuất đưa ra.
 • Có khả năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt.
 • Sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lí để tiết kiệm chi phí

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn