Test engineer ( 6 headcounts)

09-06-2021
Bắc Giang, Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lắp đặt chuyền test sản phẩm theo kế hoạch sản xuất

- Cài đặt và bảo trì các trạm test

- Viết chương trình test cho các sản phẩm sản xuất

- Viết web hệ thống big data

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật (điện, điện tử, tự động hóa, it, cơ khí,…)


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .