13-04-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Có kinh nghiệm làm thủ kho

-không yêu cầu bằng cấp.

- Biết sử dụng máy tính

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm làm thủ kho

-không yêu cầu bằng cấp.

- Biết sử dụng máy tính

Đ/C: Đường số 8, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

 

Tham khảo cho bạn