05-05-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Theo dõi đơn hàng xuất nhập tồn
  • Sắp xếp hàng trong kho
  • Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu công việc

  • Theo dõi đơn hàng xuất nhập tồn
  • Sắp xếp hàng trong kho
  • Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn 

Địa chỉ: 1A, đường Bùng Binh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tham khảo cho bạn