Thủ Kho

04-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

• Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.

• Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

• Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

• Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn

• Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

• Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

• Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

Yêu cầu công việc

  • • Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
  • • Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.
  • • Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
  • • Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
  • • Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.
  • • Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.
  • • Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.
  • Trao đởi thêm khi phỏng vấn

Địa chỉ:65, đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .