Thủ Kho

09-08-2022
Đồng Tháp
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Điều phối kho xuất hàng hóa.

- Và các công việc khác theo chỉ đạo BLĐ.

Yêu cầu công việc

- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

 

Địa điểm:  Chi nhánh MFC Sa Đéc - Lô I5, I6 Khu A1, KCN Sa Đéc, Phường An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .