22-02-2021
Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Thực hiện việc nhập và xuất NPL
 • Cập nhật và phân tích số liệu báo cáo.
 • Bàn giao bán thành phẩm, thành phẩm sang bộ phận kho.
 • Quản lý văn phòng phẩm, công tác hành chính trong nội bộ phòng.
 • Thực hiện tuân thủ các yêu cầu, quy định, quy trình sản xuất Các nhiệm vụ khác

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 • Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, quy trình sản xuất của Farina
 • Tiếng Anh: Có thể hiểu được các từ đơn giản liên quan đến công việc chuyên môn tương đương A
 • Tin học: Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, PowerPoint 
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu, kỹ năng làm việc nhóm
 • Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
 • Trách nhiệm, Cẩn thận, Chịu áp lực công việc

ĐỊA CHỈ: Cụm công nghiệp hà mãn trí quả, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh

Tham khảo cho bạn