25-12-2020
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Nhân viên thu ngân phụ trách việc tính tiền và thu tiền của khách hàng trên tinh thần hòa nhã và tôn trọng khách hàng, tích cực báo cáo các thông tin, nhận xét và đề nghị của khách hàng.
 • Nhân viên thu ngân có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến công ty mà mình nắm giữ.
 • Thanh toán, tính tiền cho khách hàng
 • Đảm bảo thu tiền vào quỹ chính xác
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin từ khách hàng
 • Hỗ trợ và tư vấn về các dịch vụ khi khách hàng thắc mắc
 • Báo cáo các vấn đề bất thường với trưởng bộ phận
 • Các công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu cầu công việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Đáp ứng thời gian làm việc 
Ưu tiên kinh nghiệm làm thu ngân, chấp nhận sinh viên mới ra trường 
Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
 • Bảo hiểm, Phụ cấp
Tham khảo cho bạn