Thực Sinh Digital Marketing

23-03-2024
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Trực tiếp xây dựng & triển khai (chạy) quảng cáo Facebook Ads/ Google Ads.

 • Trực tiếp xây dựng và sản xuất các content quảng cáo với các định dạng từ bài viết trên facebook, viral video, landing page... để phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả.

 • Theo dõi & tối ưu quảng cáo.

 • Tham gia xây dựng kế hoạch các chương trình Marketing tổng thể đến các campaign cụ thể.

Yêu cầu công việc

 • Sinh viên năm cuối học các ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh,...

 • Thời giờ làm việc: tối thiểu 20 giờ/tuần.

 • Yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, hướng ngoại, cầu tiến.

 • Năng động, sáng tạo trong công việc, làm hết mình, chơi hết sức, "quẩy" nhiệt tình.

 • Có hiểu biết về các hoạt động PR, Marketing online, bán hàng online.

 • Có thái độ tích cực, tư duy tiến bộ, định hướng phát triển bản thân lâu dài.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .