21-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  Tạo dịch vụ cho khách hàng (Hosting, SSL, Domain, Email,VPS, Colocation, Dedicated).

  Hỗ trợ giải quyết các vấn đề khách hàng trên ticket.

  Thực hiện các công việc cấp trên giao.

  Chịu trách nhiệm cho các công việc được giao.

  Đi IDC.

Yêu cầu công việc

  Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

  Khả năng giao tiếp tốt.

  Cầu tiến và tham vọng trong công việc.

  Có khả năng trao đổi bằng tiếng Anh.

Tham khảo cho bạn