05-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tham gia các khoá đào tạo về kiến thức testing cơ bản (quy trình test, kỹ thuật, tạo design test...)

- Tìm hiểu cách xây dựng các trường hợp test và danh sách kiểm tra dựa trên yêu cầu.

- Tạo dữ liệu thử nghiệm và thực hiện các trường hợp thử nghiệm.

- Kiểm soát và báo cáo lỗi.

- Tham gia vào quá trình test dự án.

- Được training các kiến thức về test do các kỹ sư có nhiều năm về kinh nghiệm hướn dẫn

 

Yêu cầu công việc

- Sinh viên đang theo học các trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin

- Sinh viên năm thứ 4, thứ 5 hoặc mới ra trường.

QUYỀN LỢI

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

- Có cơ hội được học hỏi và làm việc với những con người năng động, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm.

- Được cung cấp các kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

- Được trợ cấp thực tập theo Level (Từ 1,5 triệu -  5,8 triệu).

- Có nhiều cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

- Xác nhận và nhận xét tốt khi hoàn thành nhiệm vụ được phân công khi hướng dẫn thực tập.

Tham khảo cho bạn