Tổ Trưởng Sản Xuất

23-07-2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Đảm bảo hoàn thành kế hoạch tạo hình được giao, đúng tiến độ:

- Nhận, kiểm tra, phản hồi kế hoạch sản xuất. Kiểm tra NVL, Vật tư, MMTB, CCDC, con người đảm bảo sẵn sàng sản xuất.

- Tổ chức, giám sát các hoạt động của sản xuất (con người, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm) trước và trong suốt quá trình sản xuất. Đảm bảo chi phí sản xuất theo kế hoạch được giao.

 

Đảm bảo ATLĐ, VSATTP, PCCC GMP khu vực đóng gói:

- Tham gia các lớp tập huấn về ATLĐ, ATVSTP, PCCC, môi trường.

- Hướng dẫn, đào tạo công nhân về ATLĐ, ATVSTP, PCCC, môi trường, đánh giá hiệu quả đào tạo.

- Triển khai, giám sát công nhân trong tổ tuân thủ các quy trình quy định về ATLĐ, ATVSTP, PCCC, môi trường.

 

Đảm bảo nhân sự ổn định, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc:

- Triển khai chính xác, kịp thời các chế độ chính sách, phúc lợi của công ty xuống người lao động theo quy định

- Hướng dẫn đào tạo công nhân mới hội nhập vào tổ sản xuất về trình tự thao tác vận hành, thao tác làm việc phù hợp cho từng vị trí, định kỳ tái đào tạo. Đánh giá kết quả sau đào tạo

 

Yêu cầu công việc

- Chi tiết sẽ trao đổi khi đi phỏng vấn.

 

Địa chỉ công ty:  Đường số 6, Khu CN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .