24-03-2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

MỤC TIÊU:

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi dựa trên sự thấu hiểu khách hàng địa phương để đạt được mục tiêu và duy trì doanh số của cửa hàng.

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

Phát triển chương trình khuyến mãi tiếp thị và xây dựng thương hiệu, triển khai hiệu quả các chương trình tại cửa hàng địa phương cho Khu vực:

- Phát triển chương trình khuyến mãi LSM (Local Store Marketing): phát triển các chương trình khuyến mãi LSM dựa trên mục tiêu và chiến lược đã được phê duyệt

- Triển khai chương trình khuyến mãi: Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn và báo cáo sai lệch, cung cấp phản ánh và đánh giá kết quả triển khai tại khu vực.

Quản lý ngân sách LSM để đạt được các mục tiêu và tiến hành phân tích ROI trong việc phát triển và đánh giá các hoạt động tiếp thị cửa hàng địa phương cho Khu vực:

Thấu hiểu thị trường địa phương và đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất danh mục/sản phẩm nào cần làm nổi bật hay thúc đẩy và đề xuất chiến lược giá cho danh mục/sản phẩm dựa trên thị trường địa phương và hiệu quả kinh doanh.

Hiểu biết về hoạt động của các nhà hàng tại khu vực.

Quản lý tốt quan hệ cộng đồng để quảng bá hình ảnh công ty.

Quản lý truyền thông OOH tại khu vực: Đánh giá và đề xuất các trang web cho khu vực dựa trên các nguyên tắc OOH và mục tiêu kinh doanh.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Marketing
  • Không yêu cầu kinh nghiệm.
  • Năng động, chịu khó, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục tốt.
  • Có khả năng quan sát, phân tích và phán đoán tình hình.
  • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word/Excel…)
  • Chấp nhận di chuyển/công tác.

* Mức lương: 6 - 8 triệu

ĐỊA ĐIỂM : KHU VỰC ĐÀ NẴNG 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn