10-05-2021
Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Công việc kiểm toán

- Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm;

- Hoàn thành đúng hạn công việc được giao;

- Trao đổi sai sót trọng yếu với trưởng nhóm khi phát sinh;

- Học và nắm chắc phương pháp kiểm toán đối với phần hành cho Trợ Lý 1; chuẩn mực liên quan.

Quan hệ khách hàng

- Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, không bị khách hàng phàn nàn;
Công việc Quản lý

- Quản lý thời gian;

- Làm việc theo nhóm với các thành viên khác trong nhóm kiểm toán;

Quy định Công ty

- Lập mục tiêu, mẫu đánh giá hàng tháng và năm theo thời hạn quy định;

- Lập Daily Schedule, chấm công đúng thời hạn;

- Tuân thủ thời gian làm việc tại Công ty, Sáng: 8:00 – 12:00, Chiều: 13:00 – 17:00;

- Tuân thủ quy định về trang phục của Công ty.

Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1

1. Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán;

2. Bảng cân đối kế toán:

• Tiền và các khoản tương đương tiền [D100];

• Phải thu khác [D400];

• Chi phí trả trước & Tài sản khác [D600];

• Tài sản cố định/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang [D700];

• Chi phí lương & Phải trả người lao động [E400];

• Chi phí phải trả [E500];

• Phải trả khác [E600];

3. Báo cáo kết quả kinh doanh

• Doanh thu/ Chi phí hoạt động tài chính [G500];

• Thu nhập/ Chi phí khác [G600];

• Chi phí bán hàng [G300];

• Chi phí QLDN [G400];

4. Kiểm tra nội dung khác:

• Tìm hiểu chu trình tiền lương và phải trả người lao động [A440-A441] => Kiểm tra KSNB [C410];

• Tìm hiểu chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản [A450-A451] => Kiểm tra KSNB [C510];

Yêu cầu công việc

- Có thái độ tốt, ham học hỏi và quyết tâm thành công;

- Có khả năng thực hiện theo mô tả công việc và phần hành tương ứng;

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;

- Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển bản thân;

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

- Có cơ hội tham gia đào tạo trở thành Trợ lý kiểm toán 2;

- Có đầu đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

YÊU CẦU HỒ SƠ

- Ứng tuyển và gửi CV Online trước

- Được phỏng vấn sẽ cung cấp hồ sơ sau

Địa chỉ: 245 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn