11-01-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế PMG tuyển dụng: Trợ lý  phó TGĐ kinh doanh

Lĩnh vực sxkd của công ty nhà máy nhiệt điện và năng lượng

Tổ chức điều hành Đơn vị KD nhiệt điện toàn quốc, triển khai chính sách kế hoạch KD cho ngành nhiệt điện.

Salary range: 20-35tr

Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tư vấn cho Phó Tổng GĐKD

Nhận biết và báo cáo Phó Tổng GĐKD các điểm không phù hợp được ghi nhận trong quá trình thực hiện công việc của khối KD kèm thêm đề xuất các giải pháp để giải quyết, ngăn ngừa các vấn đề này

- Quản lý, điều phối lịch trình làm việc của PTGĐKD bao gồm các cuộc hẹn, cuộc họp

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh trung và dài hạn của Công ty

- Cùng PTGĐKD trong các công tác phát triển, mở rộng thị trường

- Cung cấp hỗ trợ điều hành và hành chính cho PTGĐKD

- Thực hiện soạn thảo và lưu hành các chương trình họp, chuẩn bị biên bản, truyền đạt lời nhắc cuộc họp của bộ phận KD. Thông tin biên bản đến cho tất cả các thành viên sau cuộc họp

- Dịch tài liệu, email và phiên dịch các cuộc họp cho PTGDKD

Thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của Ban Giám Đốc

 

Yêu cầu công việc

Yêu cầu

Kiến thức chung về lập kế hoạch dự án và quản lý dự án, có kinh nghiệm sales ngành khoáng sản/ công nghiệp nặng là một lợi thế

- Kiến thức chung về quản trị kinh doanh (hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực tài chính, nhân sự)

- Thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của Ban Giám Đốc con người. - Kiến thức toàn diện về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chiến lược và phân bổ nhân sự

- Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói mạnh mẽ, và kỹ năng tổ chức và khả năng duy trì sự cân bằng thực tế giữa nhiều ưu tiên

- Có khả năng làm việc độc lập với các dự án và phải có khả năng làm việc dưới áp lực để xử lý nhiều hoạt động và các vấn đề bí mật một cách thận trọng

- Kỹ năng vi tính tốt

- Kỹ năng con người tốt trong giao tiếp, phối hợp

Cv gửi về email: kieu.ptm@pmgholdings.vn

Liên hệ: 0969092985 ( Phạm Kiều)

Tham khảo cho bạn