TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG TRUNG

27-01-2021
Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc giám sát, đôn đốc các Bộ phận trong việc triển khai mục tiêu, kế hoạch theo chức năng công việc đã được phân công;

- Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty và các bộ phận thông qua báo cáo của các phòng ban, bộ phận;

- Tham gia cùng Tổng Giám Đốc trong công tác đối nội/ đối ngoại và xây dựng hình ảnh Công ty, tham dự và hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.

- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

- Truyền đạt thông tin của Tổng Giám Đốc tới các bộ phận và nhận phản hồi báo cáo lại Tổng Giám Đốc;

- Tư vấn cho Tổng Giám Đốc các vấn đề liên quan;

- Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám Đốc;

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Tổng Giám Đốc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.

- Tiếng trung thành thạo

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt đã từng làm công ty sản xuất

- Kỹ năng giao tiếp tốt (thuyết trình, đàm phán)

- Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
Tham khảo cho bạn