23-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Thay mặt Tổng Giám Đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng ban
 • Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận
 • Trợ giúp Tổng Giám Đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty
 • Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc
 • Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty
 • Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty
 • Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại
 • Trợ giúp Tổng Giám Đốc thực hiện các chiến lược Công ty
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công
 • Đi công tác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.
 • Tổng hợp, phân tích, báo cáo và đề xuất cho Tổng Giám Đốc về các quyết định liên quan đến Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Nhân sự.

Yêu cầu công việc

 • Ứng viên Nam tuổi từ 32 trở lên
 • Bằng cấp tối thiểu: Đại học, tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành Quản trị tài chính/ Quản trị Kinh Doanh/ Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành kinh tế
 • Kinh nghiệm ở vị trí tương đương: ít nhất 3 năm
 • Có tầm nhìn lập chiến lược, lập kế hoạch điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chuyên nghiệp và quyết đoán.
 • Có khả năng lãnh đạo, quản trị toàn bộ các hoạt động của các bộ phận Front Office & Back Office
 • Cần tất cả các kỹ năng: giao tiếp, thương thoả, thuyết phục, quản lý điều hành.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm ứng dụng các Quy trình quản lý.
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Ứng viên vui lòng gửi CV bằng tiếng Việt 

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
 • Phép năm, du lịch hàng năm, khám sức khỏe, chế độ thâm niên cho nhân sự gắn bó; quà tặng sinh nhật, kết hôn, Trung thu, 1/6; thưởng các ngày lễ
Tham khảo cho bạn