Trợ lý tổng giám đốc

25-08-2021
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Thực hiện công tác thư ký, văn thư tổng hợp;
  • Xử lý hồ sơ, văn bản, báo cáo trước khi trình Trưởng đơn vị;
  • Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, lịch công tác của Trưởng đơn vị;
  • Tổ chức và trực tiếp theo sát các cuộc họp của phòng/ban;
  • Theo dõi, báo cáo tiến độ xử lý công việc của phòng/ban cho Trưởng đơn vị;
  • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị.

Yêu cầu công việc

  • Yêu cầu sử dụng tiếng Hoa thành thạo 4 kỹ năng 
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
  • Đã làm qua công ty giày

Địa chỉ:  Số 122H/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .