Trưởng Bộ Phận Lương Thưởng & Chế Độ Phúc Lợi

31-05-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý quan hệ lao động bao gồm: Xây dựng các cơ sở nền tảng cho quan hệ lao động, thực thi, đánh giá và đo lường quan hệ lao động.
- Xây dựng các cơ sở nền tảng cho chế độ, phúc lợi. Thực hiện chi trả các chế độ, phúc lợi theo chính sách;
- Báo cáo thực hiện chính sách chế độ, phúc lợi;
- Thực hiện chăm sóc sức khỏe định kỳ cho NLĐ;
- Xây dựng các biểu mẫu đánh giá thực hiện công việc cá nhân;
- Thực hiện và kiểm soát đánh giá thái độ của CBNV;
- Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện chế độ, phúc lợi cho người lao động theo chính sách của Công ty. Lập các báo cáo phân tích đánh giá;
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp bao gồm: Triển khai giá trị văn hóa lõi theo định hướng của Tập đoàn. Lập kế hoạch thực hiện truyền thông và quảng bá văn hóa cốt lõi tại Công ty và Lập các báo cáo cho từng giai đoạn của chương trình văn hóa;
- Nghiên cứu liên kết số liệu thuộc các mảng khác nhau của quản trị nhân sự;
- Đảm bảo số liệu đầu vào đầu ra của mảng thuộc phạm vi quản lý đầy đủ chính xác;
- Thực hiện 1 số công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực/ kinh tế lao động hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Có kinh ngiệm ít nhất 5 năm từng làm vị trí tiền lương, bảo hiểm và quan hệ lao động.
- Có kiến thức chuyên môn về Luật ( Lao động, tiền lương, bảo hiểm, công đoàn, thuế TNDN, thuế TNCN); Đánh giá; KPI.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng anh tốt: Có khả năng dịch hợp đồng, quyết định.
- Kỹ năng tổ chức công việc, quản trị rủi ro, giải quyết vấn đề.
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
  • Lương tháng 13, Hỗ trợ chi phí ăn trưa, gửi xe, Du lịch hàng năm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .