Trưởng nhóm ISO

13-03-2023
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Hệ thống quản lý chất lượng được kiểm soát vận hành và cải tiến thường xuyên.

- Kịp thời phát hiện các sai sót để ngăn chặn và phòng tránh.

- Đề xuất các biện pháp tối ưu để giải quyết và giảm thiểu rủi ro.

- Đảm bảo các tài liệu hệ thống quản lý được cập nhật và lưu trữ đầy đủ.

- Xây dựng nội dung, chương trình và tham gia đào tạo cho nhân viên.

- Phối hợp với các bộ phận để các tiêu chuẩn Công ty áp dụng được chứng nhận và duy trì chứng nhận thành công.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý...

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý ngành thực phẩm;

- Nắm vững và hiểu biết về quản lý chất lượng và các công cụ quản lý chất lượng;

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và pháp luật;

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin và lập báo cáo chi tiết.

- Chấp nhận việc đi công tác các tỉnh;

- Cẩn thận, trách nhiệm và giao tiếp khéo léo.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .