28-05-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại dài hạn, ngắn hạn nhằm kích thích sell-in và sell-out theo mùa vụ như sale promotion, trade promotion, event, activation, trưng bày sản phẩm, các POSM…

- Thực hiện giám sát và kiểm tra việc thực thi các chương trình activation, hoạt động trưng bày, các POSM … tại điểm bán. Điều chỉnh các sai sót và lập báo cáo theo chiến dịch hoặc báo cáo định kỳ.

- Tổ chức công tác in ấn các POSM. Quản lý các vật phẩm tiếp thị trưng bày tại điểm bán hiệu quả (POSM) nhằm tối đa hiệu quả sử dụng tài sản, vật dụng của công ty.

- Thu thập, phân tích, nghiên cứu, đánh giá các thông tin thị trường như: phản hồi của thị trường về sản phẩm, hiệu quả các chiến dịch marketing, hoạt động trade marketing của đối thủ

- Phát triển các công cụ bán hàng, tài liệu bán hàng cho sản phẩm mới, theo dõi chứng từ thanh toán cho nhà Cung cấp.

- Đi thị trường để kiểm tra công tác thực hiện và báo cáo/cập nhật các hoạt động thương mại của đối thủ, tình hình thị trường.

- Phối hợp cùng MKT trong việc triển khai các hoạt động MKT tại điểm bán (branding, hoạt náo, hỗ trợ bán hàng).

- Làm các báo cáo ngày, báo cáo tuần và các báo cáo định kỳ để phản ánh tình hình kinh doanh của ngành hàng tại kênh bán hàng phụ trách.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiêp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Marketing hoặc các ngành tương đương.

- Có 03 năm kinh nghiệm làm Trade Marketing/ Marketing cho ngành hàng tương đương hoặc FMCG. Trong đó có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm quản lý nhóm Trade Marketing.

- Có kỹ năng làm việc trực tiếp với khách hàng kênh siêu thị để cùng hỗ trợ Key Account làm kế hoạch bán hàng.

- Tư duy logic và tư duy kinh doanh.

- Quản lý đầu việc tốt, đúng tiến độ.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .