23-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Quản lý điều hành hoạt động của Phòng Đầu tư;
 • Quản lý điều hành các công việc liên quan đến dự án BT, dự án đầu tư, kinh doanh BĐS;
 • Thực hiện công tác phát triển dự án;
 • Chủ trì thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư;
 • Tham mưu mảng đầu tư kinh doanh BĐS trong quá trình triển khai dự án;
 • Quản lý Người đại diện vốn nhóm công tác Quản trị và Điều hành;
 • Quản lý các công tác liên quan đến danh mục đầu tư;
 • Quản lý các Hợp đồng bảo hiểm các dự án của TNG;
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan;
 • Có kiến thức về bất động sản, xây dựng, năng lượng;
 • Ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Ít nhất 3 năm công tác ở vị trí quản lý hoặc tương đương;
 • Kinh nghiệm về quản lý hoạt động (Đã từng quản lý ít nhất từ 10 nhân sự trở lên);
 • Tiếng Anh giao tiếp.
Tham khảo cho bạn