TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

25-08-2021
Thanh Hóa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Tổ chức, điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng HC-NS.

2. Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, thi đua – khen thưởng – kỷ luật, định biên nhân sự toàn công ty.

3. Đề xuất các chính sách khen thưởng – kỷ luật CBCNV .

4. Xây dựng hệ thống KPI, đánh giá và phát triển nhân sự.

5. Giải quyết tranh chấp lao động (nếu có).

6. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước.

7. Tham mưu cho các trưởng phòng tổ chức, sắp xếp và quản lý nhân sự phù hợp với trình độ, khả năng, kinh nghiệm của từng người nhằm đạt hiệu quả tối đa trong công việc.

8. Đề xuất lên Ban giám đốc các hình thức khen thưởng, kỷ luật, tăng lương cho người lao động trong từng trường hợp cụ thể.

9. Giám sát công tác chấp hành Nội quy, chính sách, quy định của Công ty đề ra đối với toàn thể CBCNV.

10. Tham mưu các chính sách (lương, thưởng, chế độ phúc lợi) của CBCNV.

11. Đề xuất điều chỉnh, ban hành các văn bản, nội quy, quy định liên quan đến các hoạt động trong công ty nhằm phù hợp với công việc.

12. Đề xuất các dự án phát triển nguồn nhân lực.

13. Tham mưu Ban giám đốc xây dựng mô hình Văn hóa doanh nghiệp.

14. Xây dựng hệ thống tài liệu, biểu mẫu, mô tả công việc, quy trình, quy định Công ty theo tiêu chuẩn ISO.

15. Đại diện công ty làm việc với cơ quan chức năng địa phương khi cần thiết.

16. Tổ chức và giám sát công tác ATLĐ, PCCC tại Công ty.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học, Xã hội học, Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Lao động tiền lương, luật hoặc ngành có liên quan.

2. Kinh nghiệm yêu cầu: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Hiểu biết nắm vững kiến thức về Luật lao động, Bảo hiểm, Thuế TNCN, Công đoàn .

3. Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng Word, excel, powerpoint.

4. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày vấn đề, thương thảo: Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, trình bày tốt và logic.

5. Kỹ năng công việc: Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, biết phân tích, tổng hợp, báo cáo và xử lý vấn đề .

6. Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

7. Tính cách: Trung thực, nhiệt huyết, quyết đoán, hòa đồng và có trách nhiệm .

Địa điểm làm việc: Tp. HCM

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .