Trưởng phòng kho và xuất hàng

15-11-2021
Bắc Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Tiếp nhận đơn đặt hàng và xây dựng kế hoạch vận chuyển
2. Sắp xếp vận chuyển DS / HUB / P-PART
3. Thu thập và nộp tài liệu khai báo xuất khẩu

Yêu cầu công việc

1.Ưu tiên kinh nghiệm làm việc quản lý giao hàng từ 3 năm trở lên
1. Tiếng Anh, chuyên ngành kinh tế quốc tế và thương mại và quản lý hậu cần
2. Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm mạnh mẽ
3. Thừa nhận văn hóa công ty


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .