Trưởng phòng Nguyên vật liệu

15-11-2021
Bắc Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. FCST nguyên liệu và quản lý đơn hàng
2. Quản lý hàng tồn kho (hàng tốt và hàng lỗi)
3. Bảo trì và giám sát tầm nhìn CTB, cảnh báo sớm tình trạng thiếu nguyên liệu.

Yêu cầu công việc

1. 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trở lên
2. Làm quen với phần mềm văn phòng
3. Có kỹ năng đọc viết tiếng Anh tốt, ưu tiên tiếng Anh trình độ 6 trở lên
4. Kỹ năng giao tiếp tốt
5. Có khả năng chống căng thẳng ở mức độ nhất định
6. Có tinh thần đồng đội


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .