11-01-2021
An Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Xây dựng kế hoạch về nhân sự: tuyển nhân sự, bố trí, đề bạt, thuyên chuyển, quản lý nhân sự, xây dựng quy chế lương, thưởng, kỷ luật.
- Huấn luyện, đào tạo nhân viên. Đánh giá công việc của nhân viên theo định kỳ.
- Xây dựng các quy định, qui trình, chính sách quản lý nhân sự trong công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản giấy tờ, hợp đồng.
- Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên.
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

ĐỊA ĐIỂM:Tổ 10, ấp An Hòa, xã An Hòa , Huyện Châu Thành , An Giang , Viet Nam

Tham khảo cho bạn