Trưởng phòng phát triển đại lý/ đối tác

26-07-2021
Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tìm kiếm cơ hội kinh doanh hợp tác đại lý/đối tác cho công ty phân phối Phần mềm

Tham gia công tác đào tạo và phát triển

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao hàng tháng

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm về các lĩnh vực bảo hiểm, giáo dục, tâm lý học....

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm.

Không giới hạn độ tuổi.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
  • Được đào tạo chuyên môn về sinh trắc vân tay, từ cơ bản đến nâng cao, Được ký hợp đồng với công ty

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .