Trưởng phòng Planner

15-11-2021
Bắc Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Cửa sổ tương ứng đặt hàng của khách hàng
2. Lập kế hoạch sản xuất theo yêu cầu và xác nhận giao hàng, APR 100% đạt được kiểm soát theo dõi, hoàn thành 100% P-part OCT
3. Lập kế hoạch vận chuyển và mức độ ưu tiên đã đạt được
4. Kiểm soát số ngày tồn kho, xử lý hàng tồn kho chậm / EOL xử lý hàng tồn kho
5. Khách hàng làm lại / đóng gói lại / Mẫu HSG và xử lý các nhu cầu đặc biệt khác

Yêu cầu công việc

1. 3 năm trở lên PMC / kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuỗi cung ứng được ưu tiên
2. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt
3. Có kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt và kỹ năng tư duy logic


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .